Надземни рудници
 
 
 
Строителство на надземни рудници
 
Дружеството изпълнява цялостно строителство на надземни рудни комплекси, в това число:
  • генплан на рудничните комплекси;
  • инфраструктура на площадките;
  • надшахтови кули и подемни машини;
  • електро-подстанции, компресорни и вентилационни уредби;
  • административни, промишлени и битови сгради;
  • складови и ремонтни стопанства.