Търговия
 
 
Координати в гр. София 
Управител: +359 2 962 18 36
Тел.:+ 359 2 962 18 54
        + 359 2 962 50 91
Факс:+ 359 2 962 4274 
             
 
Елкабел Ко - М ЕООД
 
ЕЛКАБЕЛ КО – M ЕООД гр.София е развита търговска фирма в областта на търговията с кабелни изделия и електро-материали. Основната продуктова гама е:
 • Инсталационни проводници
 • Свързващи шнурове с поливинилхлоридна изолация и обвивка за битови електроуреди
 • Силови кабели за напрежение 0.6/1 kV
 • Силови кабели за номинални напрежения 3.6/6 kV; 6/10kV и 12/20kV
 • Монтажни проводници
 • Шлангови кабели с каучукова изолация
 • Кабели за контрол, управление и сигнализация
 • Съобщителни кабели, кабели за свързване на съобщителни уредби, станционни кабели и телефонни проводници
 • Алуминиево-стоманени проводници
 • Кабелна арматура
 • Проводници със силиконова изолация
 • Ел.материали
 • Ел.табла
 • Комплектни трафопостове и други.