Инженерна инфраструктура
 
• водопроводи;
• канализация;
• топлофикационни мрежи;
• инсталационни колектори от сглобяеми железобетонни елементи;
• инсталационни тунели;
• електроснабдяване и телефонизация.

 
Обекти
  • Инженерна инфраструктура на жилищни комплекси в София – Обеля 2, Суха река, Дружба, Овча купел;
  • Водопроводи: Силистра – Добрич; Самораново – Бобов дол; Димитровград - Ябълково;
  • Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Перник със средства на Световна банка – Воден Заем;
  • Водоснабдяване: Пловдивци – Мадан – 22 км, Лъки – 14 км и др.;
  • Инсталационен колектор под ж.п. гара Искър – София;
  • Инсталация за мрежови води – ТЕЦ София Изток;
  • Реконструкция и подмяна на тръбопроводи на Аерогара София;
  • Главен канализационен колектор Златоград;
  • Главен канализационен колектор ІІ и канализация на с.Старцево.
  • Реконструкция на топлофикационната система на гр. София, към Топлофикация София АД. Изпълнени са проекти с обща дължина на топлопроводите над 16 000 м, при различен диаметър на тръбите – от ф 50 до ф 813. Работите са финансирани със средства на Международна банка за реконструкция и развитие и Европейската банка за възстановяване и развитие.