Жилищно и промишлено строителство
 
• еднофамилни и многофамилни жилищни сгради
• административни и обществени сгради
• банкови офиси
• промишлени предприятия
• складови стопанства

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обекти

Жилищно строителство

 • Над 700 жилищни сгради в градовете Пловдив, Варна, Стара Загора, Димитровград, София, Дупница, Бургас.

Административно строителство

 • Административна сграда – кв. “Лозенец”, София – централен офис на една от най-големите български корпорации.
 • Банков офис в един от най-престижните квартали в София – “Лозенец”, в централната част на столицата и в гр. Раднево.
 • В гр. София е изпълнен ремонт и реконструкцията на офисите на “Минстрой” и “МГ Корпорация”. На площ от 3 600 м2 са разположени ресторант, зимна градина, заседателни и приемни зали, офиси за 180 служители. Оформено е околосградно пространство с паркинг за 70 автомобила.
 • Ремонт и реконструкция на офисите на “Балкантурист”, разположени на една от централните софийски улици. 

Промишленo строителство

 • Трошачно-пресевни инсталации “Чернево”, “Делян”, “Козяк”;
 • Азотна станция “Бобов дол”;
 • Кислородни станции “Горубсо”, “Бобов дол”;
 • Складови бази с кейово пристанище “Езерово”;
 • Машиностроителен завод “Бяла черква”;
 • Инсталация за излужване на цветни метали “Асарел”;
 • Наземен комплекс Мина “Здравец”, Димитровград;
 • Товарни и пътнически въжени линии. 

Строителство в чужбина

 • Ремонт и реконструкция на административна сграда в кв. “Тушино” – Москва. Сградата е над 100 години, с голяма историческа и архитектурна стойност.
 • Реконструкция и модернизация със суперлуксозно изпълнение на сградата на “Мега Ват Банк” в Москва.