Хидроенергиен проект
Цанков камък
 
 
Проектът е с национално зна-чение и се финансира със средства на консорциум от австрийски банки. Целта на проекта е Австрия да изкупи от България спестените еми-сии от въглероден двуокис, вследствие от изграждането на каскадата, като ги изпол-зва за покриване на задъл-женията си в рамките на Про-токола от Киото. Хидровъзел Цанков камък е разположен на рeка Въча, която е една от големите български реки.
Минстрой осъществява проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване, производство на нестандартни метални конструкции и съоръжения и пълен инженеринг на обекти “под ключ” в областта на промишленото и гражданско строителство, минната промишленост, инженерната инфраструктура и магистралните тръбопроводи.
 
Семирамида Гардън
Варна
 
 
Сградата  се състои от  95 луксозни апартамента завършени до ключ с размери от 37 кв.м до 185 кв.м
 
 
Семирамида Гардън
Боровец
 
 
Коплекса се състои от петзвезден хотел и три жилищни тела свързани комуникационно с двуетажни ниски тела.