Дейности
 
• водопроводи
• канализация
• топлофикационни мрежи
• инсталационни тунели
• електроснабдяване и телефонизация
• жилищни сгради
• административни сгради
• банкови офиси
• промишлени предприятия
• складови стопанства
• тунели
• водни кули и помпени станции
• нефтопроводи
• газопроводи
• помпени станции
• естакади
• изолационни работи
• облицовки 
• вентилация
• осветление