Минен добив
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обекти

Обекти в България

  • Открит рудник "Станянци" – добив на лигнитни въглища

» годишен добив – 600 хиляди тона въглища; 
» откривка – 2 400  хиляди м3 земни маси. 
» Откривните и добивни работи се извършват с еднокофови багери 5 м3, автотранспорт и ж.п. транспорт до консуматора. 
» Продукцията се реализира чрез продажба на топло-електрически централи – ТЕЦ “Бобов дол”.

  • Подземен рудник "Златоград" – добив и обогатяване на оловно-цинкови руди
» годишен добив – 250 х.т руда
» оловен и цинков концентрат – 20 х.т
» В работа са 4 подземни рудника, разкрити с вертикални шахти. Системи за експлоатация – магазинна и подетажно обрушване. Обогатяване – флотационна фабрика.
» Извършва се ремонтна дейност на минни изработки и подземни и надземни съоръжения с цел повишаване на добива до 450 х.т.
» Продукцията се реализира в КЦМ Пловдив.

 
Обекти в Македония
  • Открит рудник "Бучим" - добив и обогатяване на медна руда

» годишен добив – 4000 х.т руда
» откривка – 5000 м3.
» Откривката и добива се извършват с ПВР, еднокофови багери и автотранспорт с 40, 80 и 120 т самосвали.
» Обогатяване – флотационна фабрика.
» Продукцията се реализира в България и Сърбия. 

  • Рудник "Църнац" – добив на 100 х.т оловно-цинкова руда за Минно-обогатителен и металургичен комбинат “Трепча”.
  • Рудник "Ржаново" – 800 000 т/год. добив на железно-никелова руда за фирма “Фенимак”.