Пътни и ЖП тунели
 
• прокарване и закрепване на тунелите със съвременни технологии
• изолационни работи
• облицовка
• портали
• осветление
• автоматизация
• вентилация
 
 
 
Обекти

Обекти в България

  • Пътен тунел Траянови врати – сечение 86 м2, дължина 2 х 700 м на автомагистрала Тракия;
  • Пътен тунел Витиня – сечение 86 м2 и дължина 2 х 1125 м на автомагистрала Хемус;
  • Метро тунел Драган Цанков – централната част на София със сечение 58 м2 и с дължина 800 м.
  • Двупътен тунелен участък за метрополитен София с дължина 1 200 м и прилежащи към него съоръжения;
  • Проширение и ремонт на крепежните конструкции и хидроизолация на железопътни тунели.

Обекти в чужбина

  • Участие в строителството на метротунели в град Мюнхен.