Съоръжения за нефто-химическата промишленост
 
• складови мощности с резервоари за течни продукти от 200 до 50000 м3, изпълнени по ролонен и листов метод;
• продуктопроводи с различен диаметър за нефтопродукти;
• газопроводи;
• компресорни и помпени станции;
• естакади за ж.п. и автомобилен транспорт
 
 
Обекти
 • Петролни бази Илиенци
 • Петролни бази Карнобат
 • Петролни бази Отманли
 • Магистрален тръбопровод за нефтопродукти Бургас – София с диаметър 250мм и дължина 596 км с 4 помпени станции, резервоарни складове.
 • Тръбопровод за нефтопродукти Бургас – Варна с диаметър 350 мм и дължина 350км.
 • І, ІІ и ІІІ нефтопроводи от нефтобаза Отманли до Нефтохим, включващ 3 нитки с диаметър 400 и 500 мм и дължина по 33 км.
 • Пропилено и бензинопроводи от Нефтохим до пристанище Отманли с различни диаметри и обща дължина над 100 км.
 • Етиленопровод Бургас – Девня с диаметър 200 мм и дължина 120 км.
 • Газопроводи, захранващи ТЕЦ Нефтохим и ТЕЦ Бургас с диаметър 500 мм и дължина 22 км.
 • Резервоарни складове за суров нефт и нефтопродукти, изпълнени по рулонен способ – 200 000 м3.
 • Помпени станции – над 100 бр.