www.minstroy.com
НАЧАЛО
ДЕЙНОСТИ
Строителство
Инфраструктура
Жилищно и промишлено
Курортно строителство
Хидротехнически съоръжения
Топлоелектрически централи
Нефтохимическа промишленост
Пътни и ЖП тунели
Минен добив
Минно строителство
Подземни рудници
Надземни рудници
Открити рудници
Минно-обогатителни фабрики
Проучване и сондажи
Производство
Търговия
ПРОЕКТИ
Цанков камък
Семирамида - Боровец
Семирамида - Сл. Бряг
Семирамида - Варна
SPA Комплекс Орфей
Резиденция Росенец
КОНТАКТИ