Екип

Съвет на директорите

Николай Вълканов – Председател на СД и Собственик

Неделчо Бонев – Член на СД и Изпълнителен директор

Марина ВълкановаКарасали – Член на СД

Успехите на „Минстрой Холдинг” АД са резултат от съвместните усилия на мениджърите, експертите и всички работници в дружествата от холдинга. В свързаните дружества работят около 4 000 души, които с опита, уменията и знанията си са ключови за развитието на работните процеси и прилагането на най-добрите съвременни практики.

Нагоре