История

Минстрой“ е създадена през 1952 г. с решение на Министерски съвет да изгради минерално-суровинната база на Република България. Компанията започва изграждането на всички рудници и обогатителни фабрики в периода 1952 – 1989 г.

От началото на 90-те до 2002 г. дружеството продължава своето развитие със строителството на хотели, хотелски комплекси, офиси, изграждане на инфраструктурни проекти.

През годините от своето създаване до сега „Минстрой“ е построил множество рудници, обогатителни фабрики, съоръжения за добив на въглища, автомагистрални тунели, подземната структура на няколко жилищни района в  гр.София, топлопреносни колектори в София, петролопровода Бургас – София, петролни бази, газопровода „Дружба“ на българска територия, първия лъч на метрото от Обеля до Младост, водноелектрически и фотоволтаични централи и много други.

Като една от най-големите строителни компании в Република България Минстрой осъществява проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване, производство на нестандартни метални конструкции и съоръжения и пълен инженеринг на обекти “под ключ” в областта на промишленото и гражданско строителство, минната промишленост, инженерната инфраструктура модерни хотелски комплекси и инфраструктурни обекти, магистрални тръбопроводи. 

Нагоре