Дейности

„Минстрой холдинг“ АД разполага със специализирани машини и техника, с които извършва специфичните за отрасъла дейности, както и инвестира в закупуването на нови, необходими за прилагането на най-добрите световни практики.

За нас използването на високо ефективни решения и технологии, осигуряващи максимална производителност при минимален разход на енергия и време е въпрос на професионално отношение към работата.

Ние прилагаме най-новите световни технологии в България и Македония с грижа за безопасността и здравето на нашите служители, както и за околната среда.

Нагоре