Обогатителна фабрика Злетово

Внедрени са pH-метри със система за автоматично миене на електродите.

Нагоре