Сертификати

Управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015;

Управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015;

 

Здравословни и безопасни условия на труд, съгласно ВS OHSAS 18001:2007;

Здравословни и безопасни условия на труд, съгласно ВS OHSAS 18001:2007;

 

Управляване на околната среда, съгласно ISO 14001:2015

Управляване на околната среда, съгласно ISO 14001:2015

 

Удостоверения от Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от първа до пета група

Нагоре