Дейности

В унисон с девиза си ”В хармония с природата”, Минстрой Холдинг АД инвестира и в производството на енергия от възобновяемиенегрийни източници, популяризирайки ролята, ползите и значението на ВЕИ като производител на чиста, достъпна и надеждна електро енергия.  Днес ВЕИ имат ключова роля, намавайки въглеродните емисии и същевременно ограничавайки енергийната зависимостта на страната от вносни енергийни ресурси.

Фотоволтаични централи

Водноелектрически централи

Нагоре