Дейности

Част от групата холдинга са шест водноелектрически централи както на течащи води, така и  язовирни, с обща инсталирана мощност 18,7 МВ. както следва:

1. ВЕЦ „Жребчево“ е оборудван с три турбини с инсталирана мощност в размер на  15,4 MWp и е разположен на язовир Жребчево, общ. Нова Загора.

2. МВЕЦ „Света Петка“ е с инсталирана мощност в размер на  1,2 MWp и е се намира в района на с. Сестримо, общ. Белово като преработва водите на река Крива река.

3. МВЕЦ „Соколна“ е оборудван с 2 турбини с мощност 1,07 MWp и преработва водите на река Габровница, с. Скобелево, общ. Павел баня.

4. МВЕЦ „Златоград“ е разположен на язовир Златоград, общ. Златоград и е с обща инсталирана мощност от 0,48 MWp.

5. МВЕЦ „Осика“ преработва водите на река Широколъжка чрез турбина с мощност  0,29 MWp.

6. МВЕЦ „Ухловица” произвежда електроенергия посредством водите на река Арда /с. Могилица, общ. Смолян/, като мощността му е 0,25 MWp.

Всяка централите оперира чрез дъщерно на холдинга дружество като оборудването е решено с немски, чешки и български турбини и апартатура. Минстрой Холдинг АД е главен изпълнител на МВЕЦ Света Петка, МВЕЦ Златоград и МВЕЦ Осика. Средногодишното производство от водноелектрически централи се равнява на повече от 21 000 МВ.

Нагоре