За Минстрой

В хармония с природата!

„Минстрой Холдинг” АД е холдинг с доказани традиции и опит в добива на метални полезни изкопаеми (оловно-цинкови руди). Дружеството притежава концесии за експлоатация  на девет находища на метални минерални суровини – руди на олово и цинк, от които седем  в Родопския руден басейн (Република България) и две находища в Република Северна Македония.

Дружеството има богат опит в строителството и пълния инженеринг на обекти „до ключ” в областта на промишленото и гражданско строителство, енергийното строителство, енергийната инфраструктура, производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, както и в сферата на хотелиерството с развитието на планински и балнео туризъм.

Повече

Дейности

Дружеството е сертифицирано и притежава удостоверения, издадени от Централния професионален регистър на строителя, позволяващи му да изпълнява всякакъв вид и категория строителни проекти.

Новини

Световен ГИС Ден 2021

Световен ГИС Ден 2021

България отбелязва Световния ГИС ден с онлайн конференция на 17 ноември Как ГИС технологиите могат да подпомогнат ...

Прочети

Нагоре