На 18-ти август 2019г. в гр.София се проведе Национално честване, посветено на професионалния празник на всички работещи в добивната промишленост

На 18-ти август 2019г. в гр.София се проведе Национално честване, посветено на професионалния празник на всички работещи в добивната промишленост

По време на официалната част водещият на събитието проф. дтн инж. Николай Вълканов и министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова връчиха наградата за постигнати най-високи годишни резултати в минерално-суровинната индустрия на „Горубсо – Мадан“ АД, а проф. дтн инж. Николай Вълканов и ректора на Минно-геоложкия университет проф. Любен Тотев връчиха наградата на „Минстрой Холдинг“ АД за най-добър студент на МГУ по специалността „Маркшайдерство и геодезия“ на Иванка Стоянова.

Назад

Нагоре