Мисия

Мисия

Ние работим упорито и професионално като предоставяме висококачествени продукти и услуги в областта на промишленото и гражданско строителство, минната промишленост и инженерната инфраструктура. Всяко наше действие е подчинено на желанието ни да бъдем в хармония с природата и да пазим околната среда в полза на обществото.
Като организация, постигнала лидерски позиции в областта си и висок обществен престиж, считаме за наш дълг да следваме тази мисия, да пазим и развиваме постигнатото.

Визия

Предоставяне на качествени услуги и продукти с ясното разбиране за отговорностите, които носим пред своите служители, клиентите, партньорите и обществото.

Ценности

Нашата ценностна система обхваща безопасността и здравето на нашите служители, подкрепяме инициативи с висока социална и корпоративна отговорност и се грижим за околната среда. 

Нагоре