На 18.12.2019 г. „Минстрой Холдинг“ АД за пореден път дари 20 едногодишни стипендии на обща стойност 30000 лв

На 18.12.2019 г. „Минстрой Холдинг“ АД за пореден път дари 20 едногодишни стипендии на обща стойност 30000 лв

На 18.12.2019 г. „Минстрой Холдинг“ АД за пореден път дари 20 едногодишни стипендии на обща стойност 30000 лв. за подкрепа и допълнителна мотивация в учението на студенти с отличен и много добър успех от Минно-геоложкия университет „Свети Иван Рилски“ в гр.София. Председателят на съвета на Директорите на дружеството проф. дтн инж. Николай Вълканов лично поздрави всеки от утвърдените стипендианти и им каза да се чувстват горди, че ще бъдат следващите инженери в минната индустрия.

Назад

Нагоре