Дейности

В портфолиото на Минстрой Холдинг са пет фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност в размер на 14,8 МВч.

1. Фотоволтаична централа „Лайт–Челник” - 3,2 MWp,разположена в с. Челник, общ. Тунджа.

2. Фотоволтаична централа „Хелиос-Челник”- 3,0MWp,разположена в с. Челник, общ. Тунджа.

3. Фотоволтаична централа „Форест– Габарево” - 2,6 MWp, с. Габарево,общ. Павел Баня.

4. Фотоволтаична централа „Мечкарево Инвест” - 3,0MWpс. Мечкарево, общ. Сливен.

5. Фотоволтаична централа „Мечкарево Енерджи” - 3,0MWp,с. Мечкарево, общ. Сливен.

Инвестицията е реализирана в периода 2011-2012г., както чрез собствени средства така и посредством проектно финансиране, предоставено от една от най-големите германски банки - БайришеЛандесбанк  (BayernLB). Всяка от централите е оборудван с немски фотоволтаични модули и инвертори и оперира чрез дъщерно на холдинга дружество. Средногодишното производство от фотоволтаичните централи се равнява на повече от 20 000 МВ.

Нагоре