Модернизация и реконструкция в Обогатителна фабрика Тораница - Булмак 2016 - Македония

Изграждане на ново филтрационно отделение и доставка на филтър - преса от фирма „Метсо”.

Доставка на двудекова вибрационна пресевна уредба от фирма „Метсо”;

Доставка на двудекова вибрационна пресевна уредба от фирма „Метсо”;

Внедрени са pH-метри със система за автоматично миене на електродите.

Внедрени са pH-метри със система за автоматично миене на електродите.

Нагоре