Модернизация в обогатителна фабрика Рудозем

Изграден е нов трошачен корпус с оборудване от „Метсо“, включващ: питател сито тип „гризли”, челюстна трошачка, конусна трошачка, двудекова вибрационна пресевна уредба, металдетектор, металуловител и съответните гумено-транспортни ленти.

Питател сито тип „гризли” и челюстна трошачка на фирма „Метсо”

Питател сито тип „гризли” и челюстна трошачка на фирма „Метсо”

Конусна трошачка на фирма „Метсо”

Конусна трошачка на фирма „Метсо”

Питател сито тип „гризли” и челюстна трошачка на фирма „Метсо”

Двудекова вибрационна пресевна уредба на фирма „Метсо”

Двудекова вибрационна пресевна уредба на фирма „Метсо”

Металоуловител

Металоуловител

Нагоре