Модернизация в обогатителна фабрика Ерма река

Няма снимка

Челюстна трошачка на фирма „Метсо”

Изграден е нов трошачен корпус, с оборудване доставено от Метсо, включващ: челюстна трошачка, конусна трошачка, двудекова вибрационна пресевна уредба тип „Банан”, металдетектор, металоуловител и съответните гумено-транспортни ленти. С новия трошачен корпус се постига максимално разкриване на рудните минерални фази.

Конусна трошачка на фирма „Метсо”

Конусна трошачка на фирма „Метсо”

Пулт за управление на Конусна трошачка

Пулт за управление на Конусна трошачка

Двудекова вибрационна пресевна уредба тип „Банан” на фирма „Метсо”

Двудекова вибрационна пресевна уредба тип „Банан” на фирма „Метсо”

Металоуловител

Металоуловител

Изградено е ново филтрационно отделение и доставка на филтър преса от фирма „Метсо”.

филтър преса от фирма „Метсо”

Нагоре