Строителство на ФВЦ Челник 1

Няма снимка

Изградената фотоволтаична централа преобразува слънчевата радиация в електрическа енергия посредством поликристалнифотоволтаични модули, генериращи постоянен ток и напрежение. Полученото напрежение се преобразува в променливо от трифазни инвертори, след което се повишава на 20kV и произведената електроенергия се отдава в разпределителната мрежа средно напрежение на страната.

Съгласно проекта, на площадката на централата, е монтирана бетонова комплектовка закрита разпределителна уредба (БКЗРУ 20kV) с три входа. В нея е инсталиран трансформатор 630 kVА, както и такъв от 100 kVA. Разпределителната уредба СрН е изпълнена с КРУ 20kV, 630 А, 16 kА.

По периметъра на имота е изпълнена телена ограда, монтирани са стълбове за осветление, изградена е система за контрол на достъпа и видеонаблюдение.

Стойност на проекта: 16 мил. лв.
Дата на приключване на строително-монтажните работи 03.06.2011 год.

Нагоре