Реконструкция на специализирана болница за рехабилитация "Орфей", гр.Девин

Проектът включва преустройство и промяна на предназначението на част от „ОрфейХотел” в специализирана болница за рехабилитация „Орфей” в гр. Девин изпълнение на всички строително-монтажни работи по части Архитектурно-строителна, Водопровод и канализация, Отопление и вентилация, Електрически и слаботокови инсталации на проект за преустройство и промяна на предназначението на част от „Орфей Хотел” в специализирана болница за рехабилитация „Орфей” в гр. Девин.

Период на изпълнение: ноември 2014 – януари 2015 г.

Нагоре