Рудник Тораница

„Булмак 2016 ДООЕЛ,Пробищип е концесионер на находищата „Злетово” и „Тораница. След придобиване им се извърши ремонт и възстановяване на релсовите пътища и основното производствено оборудване.  Доставено бе съвременно проходческо оборудване и оборудване за обогатителните фабрики от водещи фирми: „Атлас-Копко”, „Сандвик”, „Арамайн”, „Паус  и „Метцо”. В резултат на направените инвестиции, модернизацията на рудниците и обогатителните фабрики е постигнат  годишен добив на оловни и цинкови концентрати  в размер на 30 000 тона.

Рудник „Тораница” се намира в североизточната част на Р. Македония, на 120 км. от гр. Скопие и на 24 км. от гр. Крива паланка,непосредствено на българо-македонската граница.

Рудното находище „Тораница” е разположено на Осоговският планински масив и е продължение на рудното находище „Саса”- Македонска Каменица.

Годишната производителност е 320 000  тона руда.

Рудникът е оборудван със съвременно минно оборудване производство на водещи европейски фирми „Атлас Копко”, „Сандвик”, „Паус” и „Арамайн” - основно доставка 2016-2018 г.

Нагоре