Рудник Злетово

„Булмак 2016 ДООЕЛ,Пробищип е концесионер на находищата „Злетово” и „Тораница. След придобиване им се извърши ремонт и възстановяване на релсовите пътища и основното производствено оборудване.  Доставено бе съвременно проходческо оборудване и оборудване за обогатителните фабрики от водещи фирми: „Атлас-Копко”, „Сандвик”, „Арамайн”, „Паус  и „Метцо”. В резултат на направените инвестиции, модернизацията на рудниците и обогатителните фабрики е постигнат  годишен добив на оловни и цинкови концентрати  в размер на 30 000 тона.

Злетовското рудно находище е разположено между Кратово и Злетово, в западните склонове на планинския масив Осогово. Локализирано е в дацито- андезитски скали на Кратово- Злетовската вулканична област.

Годишната производителност е 213 000 тона руда.

Рудникът е оборудван със съвременно минно оборудване производство на водещи европейски фирми „Атлас Копко”, „Сандвик”,  и „Арамайн” - основно доставка 2016-2018 г.

Нагоре