Рехабилитация на ел.част на роторен многокофов багер SRs 2000

Няма снимка

Рехабилитация на ел.част на SRs 2000

Нагоре