Стипендии на студенти от Минно-геоложкия университет - София

Стипендии на студенти от Минно-геоложкия университет - София

В началото на 2019 г. Председателя на съвета на Директорите на  „МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД проф. дтн инж. Николай Вълканов дари 20 едногодишни стипендии на обща стойност 30000 лв. за подкрепа и допълнителна мотивация в учението на студентите от МГУ, на които ще се крепи бъдещето на минерално суровинната индустрия у нас.

Назад

Нагоре