Реконструиране на съществуващи сгради и конструкции в АЕЦ „Белене”

Няма снимка

Наименование на проекта /обекта/:

„Изпълнение на работи по реконструиране на съществуващи сгради и конструкции в АЕЦ „Белене”

Възложител:

ЗАО „Атомстройекспорт“

Главен изпълнител:

Обединение „Евромин Билд” с партньори „Минстрой Холдинг“ АД и „Евробилд“ ООД

Информация за обекта:

Реализираните по проекта дейности имат за цел интеграция на съществуващите метални и стоманобетонови конструкции към новият проект.

Поради спецификата на геоложката основа и наличието на съществуващи конструкции, за да се ограничи негативното влияние на вибрациите, при изпълнението на работите е приложен уникален метод на разрушаване – рязане с диамантени въжета и дискове.

Образуваните при рязането стоманобетонови блокове са допълнително механично натрошени - с багери с хидравлични чукове, щипки и ножици. Получените строителни отпадъци, след сепариране на метални и бетонови, са транспортирани до специално подготвени за съхранение депа и площадки.

Дейностите по проекта са съпроводени с голям обем сондажни работи за понижаване на подпочвените води, тъй като строителната площадка се намира в близост до брега на река Дунав.

Период на изпълнение:

2008 год. – 2009 год.

Нагоре