Изграждане на хвостопровод до хвостохранилище Ерма река

Няма снимка

Проектът се реализира във връзка с предприети мерки за подобряване функционирането на хвостохранилището. След обогатяване на рудата, отпадъчният материал (хвост) се смесва с водата и чрез хидротранспорт осъществен от помпена станция се налива в хвостохранилището. Целта е по-пълноценно използване капацитета на хвостохранилището чрез регулирано запълване на незапълнени обеми, който се получават по направление от Обогатителната фабрика към Водното огледало.

Другата основна цел е да се реши екологичен проблем, чрез отвеждане с тръбопровод на отпадъка  до Водното огледало на хвостохранилището,без да се допуска същия да преминава през урбанизирани територии.

Дължината на трасето е 4,9 км.,което основно е разположено на пътя за с.Ерма река. Стойността на проекта е около 1,5 мил.лв.

Нагоре