Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр.Смолян

Няма снимка

Наименование на проекта /обекта/:

„Строително-монтажни работи на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр.Смолян, ж.к. „Невяста”, ул. „Чан” №5, бл.7, вх.А по проект BG161РО001-1.2.01-001 Енергийно обновяване на българските домове по схема BG161РО001/1.2.01/2011 „Подкрепа на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради”

Възложител:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Главен изпълнител:

„Минстрой Холдинг“ АД

Информация за обекта:

Сградата, построена през 1980 г., е пететажна със сутерен и скатен покрив с междинно, необитаемо пространство над последния жилищен етаж. Конструкцията е безскелетна сглобяема панелна, стоманобетонна ЕПЖС.

В процеса на строителството са изпълнени:

 • Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма и монтаж на нова от PVC с двоен стоклопакет;
 • Подмяна на входната врата с нова алуминиева дограма;
 • Полагане на фасадна топлоизолационна система – плочи от пенополистирол (EPS и XPS) и структурна екстериорна мазилка;
 • Изпълнение на скатна дървена конструкция, с покритие от бетонови керемиди;
 • Полагане на пароизолация от PVC фолио, топлинна изолация от каменна вата и хидроизолационна мушама;
 • Изпълнение на обшивка от ламарина с полиестерно покритие по бордове, чела на стрехи, капандури и около комини, монтаж на водосточни казанчета и олуци от ламарина с полиестерно покритие;
 • Боядисване на стени и таван на стълбището с латекс;
 • Монтиране на пожароустойчиви, самозатварящи се врати;
 • Изпълнение на защитно заземление.

В хода на строителството са спазени проектните решения, като се реализирани предвидените с енергийното обследване енергоспестяващи мерки за сградата.

В резултат на изпълнените мерките за енергийна ефективност е постигнато:

 • по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилната жилищна сграда и намаляване на разходите за енергия;
 • подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата;
 • осигуряване на условия за жизнена среда, в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Период на изпълнение:

2015 год.

Нагоре