Проектиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Мада

Няма снимка

Наименование на проекта /обекта/:

„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Мадан по пет обособени позиции“, Обособена позиция № 1: „Да повишим качеството на живот, гр. Мадан, община Мадан, обл. Смолян, ул. „Република” № 26, бл. 26“

Възложител:

Община Мадан

Главен изпълнител:

Обединение „Мадан ЛОТ 1“ с партньори „Минстрой Холдинг“ АД и „Профпроект България“ ЕООД

Информация за обекта:

Многофамилната жилищна сграда, построена през 1985 г., се състои от три жилищни секции, всяка със самостоятелен вход, общо 47 апартамента. В процеса на строителството са изпълнени:

 • Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма и монтаж на нова от PVC;
 • Полагане на фасадна топлоизолационна система;
 • Демонтаж и монтаж на керемиди върху скатна конструкция на покрив;
 • Полагане на хидроизолация от мушама под керемидите;
 • Монтаж на топлоизолация по таванска плоча и изпълнение на армирана циментова замазка за нейната защита;
 • Демонтаж на стари и монтаж на нови олуци от поцинкована ламарина, доставка и монтаж на водосточни тръби;
 • Демонтаж на съществуващи поцинковани стоманени тръби и арматура за водопровод;
 • Доставка и полагане на полипропиленови тръби и фасонни части за водопровод с топлоизолация от микропореста гума;
 • Доставка и монтаж на спирателни кранове с изпразнител;
 • Боядисване на стени и таван на стълбището с латекс;
 • Доставка и монтаж на домофонно табло, прозвъняване и наладка на домофонна инсталация;
 • Изграждане на енергоспестяващо осветление в сградата;
 • Изпълнение на защитно заземление.

В резултат на изпълнените мерките за енергийна ефективност е постигнато:

 • по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилната жилищна сграда и намаляване на разходите за енергия;
 • подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата;
 • осигуряване на условия за жизнена среда, в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Период на изпълнение:

2016 год. – 2017 год.

Нагоре