Изграждане на задвижваща станция (ЗС) на ГЛТ 1005 - нова

Няма снимка

Наименование на проекта /обекта/:

„Изграждане на задвижваща станция (ЗС) на ГЛТ 1005 - нова”

Възложител:

„Мини Марица-изток“ ЕАД

Главен изпълнител:

„Минстрой Холдинг“ АД

Информация за обекта:

„Мини Марица-изток“ ЕАД е дружество, което експлоатира рудници за добив на въглища по открит метод, които са част от находище „Източномаришки въглищен басейн”.

За изграждане на задвижващата станция са изработени и монтирани от Изпълнителя:

  • Опори 1, 2 и 3 и понтон за опора 3;v
  • Трасета за пътеки, парапети, гидероси и стълби;
  • Рама с платформа за кабина управление, платформа и рама за натегателна лебедка;
  • Система за натягане в комплект с въжени ролки, носачи на ролкови станции;
  • Кръстоглави, ляв и десен борт, рама задвижваща и рама двигателна, шлептрегер.

Направен е ремонт на носещата конструкция, изпълнено е цялостно абразивно почистване и грундиране. Натегателната количка и разтоварния бункер с откатна стена са ремонтирани и монтирани. Извършен е монтаж на кабина за управление, натегателна лебедка, гирлянди и ролки за цялата ЗС, въжето на натегателната система, барабани и редуктори. По предмета на договора е изпълнено подвеждане и възстановяване на трасето за гирляндите и ролки горен и долен клон. Задвижващата станция е боядисана.

Период на изпълнение:

2014 год. – 2015 год.

Нагоре