Изработка и монтаж на секции за транспортьор №5

Няма снимка

Наименование на проекта /обекта/:

„Изработка и монтаж на секции за транспортьор №5” от ОБЕКТ: „Изграждане гумено-лентови транспортьори №№3А и 5 на ЦПТ 2“

Възложител:

„Асарел-Медет” АД

Главен изпълнител:

Обединение „МИНСТРОЙ-РЕМОТЕКС“ с партньори „Минстрой Холдинг“ АД и „Ремотекс М“ ООД

Информация за обекта:

В експлоатирания от „Асарел-Медет” АД по открит способ рудник „Асарел“ се добиват медни и други руди.

Като част от инвестиционната програма на дружеството е реализирана нова Система за Циклично-поточна технология за извоз на откривка до насипището с производителност 5 000 т/час. Циклично-поточната технология е система от съоръжения за транспортиране на откривката към „Западно насипище“ на рудничния комплекс.

По предмета на Договора, в производствените бази на партньорите в Обединението, са изработени метални конструкции за линейни секции (метална конструкция, пети за релси, релсови подпори, подвижни скоби, държачи за кабели, окачалки и др.). Изработените, доставени и монтирани метални конструкции са с антикорозионно покритие - почистени с песъкоструен (дребоструен) апарат, грундирани и боядисани, съгласно изискванията на проекта.

За изграждане на транспортьора, специализираните екипи на изпълнителя извършиха и:

  • Сглобяване и подготовка на място за монтаж на секции линейни L=4500мм с включени всички скрепителни елементи (болтове, гайки, шайби и др.);
  • Монтаж и подреждане в ос на секции линейни L=4500 мм комплект, съгласно Работния проект за нов гумено-лентов транспортьор (ГЛТ) 5;
  • Демонтаж, транспорт и монтаж на релса тип 54Е1(UIC54) със скрепителни елементи (релсова подпора и подвижна скоба/комплект към новите секции L=4500мм за ГЛТ 5);
  • Грундиране и боядисване на станции предна - опъвателна (частично) с материали, съгласно изискванията за АКЗ защита;
  • Монтаж на ролки и аксесоари за линейните секции на ГЛТ 5.

Период на изпълнение:

2016 год. - 2017 год.

Нагоре