Квалифициран демонтаж на претоварач BRs 1200 № 111

Няма снимка

Наименование на проекта /обекта/:

„Квалифициран демонтаж на претоварач BRs 1200 № 111“

Възложител:

„Мини Марица-изток“ ЕАД

Главен изпълнител:

„Минстрой Холдинг“ АД

Информация за обекта:

„Мини Марица-изток“ ЕАД е дружество, което експлоатира рудници за добив на въглища по открит метод, които са част от находище „Източномаришки въглищен басейн”.

Теглото на претоварача, представляващ сложна металоконструкция е 1850 тона. Извършените работи включват квалифициран демонтаж на всички възли по Механична част:

 • Балансова стрела;
 • Роторна стрела и роторна лента;
 • Подемен механизъм;
 • Обтяжна ферма и мачта;
 • Механизъм за движение и подаваща котка;
 • Обратна лента;
 • Приемен бункер на роторна стрела, ос и тежести;
 • Кранови съоръжения;
 • Въртяща платформа – редуктори, кобилици, тележки, центриращи ролки, стоманена конструкция;
 • Рингтрегер и кабини;
 • Механизъм за управление;
 • Долно строене и Ходов механизъм.

Изпълнен е и квалифициран демонтаж на всички съоръжения по част Електро:

 • Ел. зали и кабини;
 • Електрически уредби и кабелни линии;
 • Електродвигатели, трансформатори и др.

Всички възли, елементи и конструкции на претоварача са демонтирани до размери и с габарити, позволяващи транспортирането им до складова площадка на Възложителя.

Период на изпълнение:

2016 год. – 2017 год.

Нагоре