Основен ремонт на багер КРС Б и транспортьор 7Б

Няма снимка

Наименование на проекта /обекта/:

„Основен ремонт на багер КРС Б и транспортьор 7Б във Въглеснабдяване при ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3“

Възложител:

„КонтурГлобал Марица изток 3“ АД

Главен изпълнител:

„Минстрой Холдинг“ АД

Информация за обекта:

Основният ремонт обхваща проверка на състоянието и извършване на демонтажни, ремонтни и монтажни работи на възли и елементи на многокофов роторен багера и гумено-лентов транспортьор, а именно:

  • Ходов механизъм – закотвящи устройства, мазилна система, зъбни предавки, балансири, редуктори и съединители, спирачни устройства и др.;
  • Долен строеж – пръстеновиден носач, централен бункер, ролкова станция, компресор и въздуховоди, аксиален лагер, зъбен венец и др.;
  • Горен строеж – механизъм за въртене на ГБЧ (редуктор, ритцел-валове, маслена инсталация, съединител и ел. хидравлична спирачка), спомагателна мазилна инсталация, механизъм за въртене на роторно колело (редуктор, хидросъединител, роторно колело), реверсивен транспортьор (ролки, барабани, задвижваща станция, редуктор, съединител, вулканизация на гуменото платно), подемен механизъм (редуктор, съединител, ел. хидравлични спирачки, барабан, полиспасти, предпазители и въжета) и др.;
  • Междинен транспортьор – ролки, ролконосачи, барабани, задвижваща станция, ходови колела, редуктор, съединител и др.
  • Приемна количка – ролков път (ролки), задвижване, барабан, метална конструкция и гумени уплътнения и др.;
  • Кабелен барабан – редуктор, редач, ролки и метална конструкция;
  • Метална конструкция на роторния багер – ревизия, ремонт и възстановяване;
  • Гумено-лентов транспортьор 7Б – ремонт ролков път и подмяна ролки, барабани, задвижваща станция, съединител и редуктор, вулканизация на гуменото платно и др.;
  • Окончателно гресиране на багера и транспортьора;
  • Центровка на всички ел. двигатели.

За нуждите на многокофовия багер, изпълнителят изработи, достави и монтира нова операторска кабина.

Извършени са необходимите тестове, изпитания и проби за въвеждане на багера и транспортьора в експлоатация.

Период на изпълнение:

2018 год.

Нагоре