Рехабилитация на ел. частта и подмяна на системата за управление на багер ERs 710

Няма снимка

Наименование на проекта /обекта/:

„Рехабилитация на ел. частта и подмяна на системата за управление на багер ERs 710”

Възложител:

„Мини Марица-изток“ ЕАД

Главен изпълнител:

Обединение „Рехабилитация-2009“ с партньори „Минстрой Холдинг“ АД и „Българска енергетика“ АД

Информация за обекта:

„Мини Марица-изток“ ЕАД е дружество, което експлоатира рудници за добив на въглища по открит метод, които са част от находище „Източномаришки въглищен басейн”.

По договора са изпълнени следния обем дейности:

  • Изработване на електрически проект;
  • Доставка на ново електрическо и КИПиА оборудване за рехабилитацията, както и съответния софтуер;
  • Демонтаж на съществуващото оборудване по част електро и КИПиА;
  • Доставка и монтаж на ново оборудване, ревизия на съществуващите ел. машини и материали;
  • Извършване на функционални проби, 72 часови проби под товар, пускане на многокофовия багер в експлоатация;
  • Доставка на резервните части и приспособления за експлоатация на багера;
  • Обучение на ел. специалисти и електротехническия персонал на багера за работа с програмируемите логически контролери (PLC), честотните преобразуватели и комуникационните модули до необходимото за ремонт и поддръжка ниво - в специализиран център на изпълнителя.

Доставени и монтирани са ново оборудване, съоръжения и елементи по части ЕЛ и КИПиА, които са производство на утвърдени в тази област фирми - BEA, Siemens, VEM, ESE-GINO, Meerane, Industronic, Nexans, Jovyatlas и др.

Период на изпълнение:

2010 год.

Нагоре