Ремонт на ТМО 2012, поз.2

Няма снимка

Проектът обхваща извършване на ремонти на тежко минно оборудване на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

Изпълнени са ремонти на верижни многокофови багери ЕRs 710 и гумено-лентови транспортьори, работещи в рудник „Трояново 1”, рудник „Трояново север” и рудник „Трояново 3”. Дейностите представляват планови ремонти, извършвани през годишната ремонтна кампания на „Мини Марица-изток“ ЕАД и целящи възстановяване на функционалните възможности и техническата изправност всеки един от верижните багери и гумено-лентовите транспортьори.

Обхватът на дейностите е проверка на състоянието и извършване на демонтажни, ремонтни и монтажни работи на многокофовите багери по възли и елементи: Система за добив, Ходов механизъм, Транспортна шайба, ВГБЧ, Подемни лебедки, Разтоварна стрела и др., както и на транспортьорите: задвижващи барабани, обръщателни барабани, отклонителни барабани, натегателни барабани, редуктори.

Ремонтите са извършени в руднични условия, в забоите на съответните багери - на заравнен и отводнен терен. Ремонтите на гумено-лентовите транспортьори са извършени по дължината на трасето им.

Стойност на проекта: 1,5 мил. лв.
Период на изпълнение: май 2012 – юли 2017

Нагоре