Минстрой Холдинг АД с награда "Инвеститор в разширяване на бизнес" за 2018 г.

Минстрой Холдинг АД с награда "Инвеститор в разширяване на бизнес" за 2018 г.

За тринадесети път Българската агенция за инвестиции (БАИ) отличи най-значимите инвестиционни проекти, реализирани в страната през изминалата 2018 година. Церемонията се проведе на 7 март 2019 г. в зала 6 на НДК.

Над  90 кандидатури от компании във всички сфери на икономиката, информационните технологии, здравеопазването, министерства, областни администрации и общини се състезаваха в престижния конкурс.  След дискусии и оценка по обективна методика, компетентното жури допусна до финала на конкурса  18 компании, реализирали инвестиционни проекти през 2018 година.

„Минстрой Холдинг“ АД получи приза в категория „Инвестиция в разширяване на бизнес“ като наградата получи проф. дтн инж. Николай Вълканов – Председател на Съвета на директорите на компанията. Водещи критерии при определянето на победител в категорията са обемът на инвестицията, броят на разкритите работни места, както и районът, в който се  разширява съществуващо предприятие. 

Инвестициите са насочени основно в добива и преработката на полезни изкопаеми. Посредством инвестициите в нови машини и оборудване е повишен добива на руда и количеството на концентратите. Внедрена е иновативна технология за максимално разкриване на рудните минерални фази при преработката на оловно-цинковите руди. Внедреният иновативен процес дава възможност за разширяване на производствения капацитет, намаляване на производствените разходи, подобряване на технологичните показатели, производство на висококачествени концентрати и редуциране на тежките метали в крайния отпадък.

Назад

Нагоре